Řízené Randori v Polné

19.4.2019
Varhánkova 278, Polná
  • Turnaj pro nejmenší judisty a judistky.
  • Možnost poznat jak to vypadá na závodech.
  • Vše u nás v dojo Polná.
  • Možnost poměřit své síly a schopnosti s konkurenty z okolí (Jihlava, Žďár)


Rezervace jsou ukončeny